Poradnik: Jak używać Field Notes w c:geo

Ponieważ wiele osób nie wie, że istnieje taka opcja, opisze tu w kliku zdaniach jak korzystać z wpisów offline w aplikacji c:geo i eksportować je do Field Notes na geocaching.com

1. Działanie wpisów offline jest bardzo orientacyjne. Kiedy bez dostępu do sieci spróbujemy dodać notkę do kesza (klikając więcej opcji, „wpisz wizytę”) lub przerwiemy pisanie takowej (klikając przycisk cofnij podczas pisania) dotychczas zapisana wiadomość zostanie zapisana w pamięci telefonu (zachowując ustawiony typ wpisu, datę oraz godzinę dokonania wpisu), a skrzynka zabarwi nam się na kolor pomarańczowy na liście zapisanych skrzynek (znalezienia zapisane w systemie świecą się na zielono).
Z taką notką offline możemy zrobić parę rzeczy:

– w dowolnym momencie kontynuować pisanie notki (wchodzimy w te same okno
dodawania notki co przednio, zapisany tekst wyświetli nam się automatycznie)
– usunąć ją i napisać tekst od początku (jeżeli chcemy się pozbyć zapisu z pamięci klikamy
w opcjach na „usuń wpisy offline” lub w oknie dodawania wpisu klikamy w opcjach
„wyczyść”)
– eksportować ją do serwisu geocaching i dowolnie modyfikować na komputerze (opis w poniżej punkcie 2.)

——————————————————-
Pamiętaj! By c:geo zapamiętało wpis musisz postawić w nim choć jeden znak (ja polecam taktyczną kropkę którą później edytuję na wpis na geocaching.com)
——————————————————-

2. Eksportowanie ma na celu przeniesienie wszystkich zapisanych w pamięci urządzenia notatek terenowych, na serwer geocaching.com gdzie będzie można je dowolnie edytować (pisanie obszernych tekstów jest łatwiejsze na komputerze).

– By eksportować notatki umieść wszystkie kesze w jednym folderze i w opcjach znajdź przycisk „Eksportuj”

-Czerwony: Przycisk który powinniśmy kliknąć

-Niebieski: Przycisk którym skasujemy wszystkie wpisy offline z tego folderu (użyjemy go po tym jak już przeniesiemy wszystko na serwer i zalogujemy, wpisy w pamięci nie będą się usuwać automatycznie).

Wybieramy „notatki”

-Czerwony: Sprawi, że notatka z zapamiętanymi wpisami zastanie wysłana na geocaching.com (do czego dążymy)

-Niebieski: Sprawi, że zapisane zostaną tylko nowe wpisy offline (te które już wcześniej wysyłaliśmy nie załadują się)
Jeżeli na bieżąco usuwamy notatki które już wysłaliśmy nie musimy się obawiać i możemy zostawić pole puste.

UWAGA, po kliknięciu na eksportuj zostaną wykonane zadania zaznaczone powyżej ORAZ na telefonie w „moje plik: Field-Notes” zostanie utworzony plik tekstowy z zapisanymi notatkami (taki plik możemy zgrać sobie kabelkiem na komputer i użyć w którymś z programów do szybkiego logowania (np. geocentral) lub po prostu usunąć.

Wszystko powinno nam się potwierdzić wiadomością o wysyłaniu.

3. Strona internetowa

Na stronie Geocaching-Field Notes znajdziecie wszystkie swoje eksportowane notatki offline.
Stąd możecie edytować swoje wpisy (zmienić datę, zaznaczyć przedmioty podróżne itp) oraz potwierdzać ich wysłanie na stronę

 

Czerwony: Edycja wpisu (otwiera okno edycji wpisu z widniejącą tam naszą notatką)

Niebieski: Usuwa konkretną notkę

Żółty: Informacja o dacie notatki

UWAGA! Data notatki to „dzień, miesiąc, rok” – data ustawiona przez nas w edytorze (możemy ją zmienić przy edycji).
„godzina, minuta” – Czas zapisania notatki w urządzeniu – NIE MAMY NA TO WPŁYWU i nie możemy tego edytować. Ważne: Serwis geocaching.com nie zapamiętuje godzin przy logowaniach, więc kolejność wpisów w logbooku oraz kolejność naszych znalezień w profilu zależy tylko i wyłącznie od kolejności logowań keszy!!!
Jeżeli chcemy by kesze były zapisywane chronologicznie musimy także logować je chronologicznie.

Data i godzina okazuje nam się przydatna po tym jak znajdujemy dużo keszy jednego dnia. Widzimy wtedy w jakiej kolejności znajdowaliśmy skrzynki, lecz to od nas zależy w jakiej kolejności je zalogujemy!

Gdy już edytowaliśmy nasze notatki i zapisaliśmy w systemie możemy usunąć zapamiętane wpisy z urządzenia (patrz, pierwszy obrazek – niebieska pętla).

W razie pytań lub uwag proszę o kontakt.

Pozdrawiam, Darth-Trix