Geocaching Party 2019 – Warszawskie Legendy

Geocaching Party 2019 rusza w Polskę…

Po trzech spotkaniach w grodzie Kraka, w 2019 przybędzie do miasta Warsa i Sawy

GEOCACHING WARSZAWA, we współpracy z przyjaciółmi z Geocaching Małopolska,

zaprasza na czwartą już edycję spotkania Geocaching Party, tym razem pod hasłem: 

“Warszawskie Legendy”.

Stań oko w oko z Bazyliszkiem, pogłaszcz księcia Niedźwiedzia, poznaj tajemnicę Złotej Kaczki, może fortuna trafi właśnie do Ciebie? pomóż odnaleźć Syrenkę… poszukiwanie jej może być nie lada przygodą w wielkim mieście!

Zapraszamy na weekend pełen przygód do nowoczesnej metropolii, która skrywa w sobie wiele zapomnianych i niepowtarzalnych tajemnic…

W programie – gry i zabawy dla dużych i małych, dla geokeszerów i osób towarzyszących, nikt nie będzie się nudził…

 

Pod dachem:

 • Wystawa geocoinów, pathtagów i drewniaków – będzie co pooglądać…
 • Giełda drewniaków – raj dla kolekcjonerów…
 • Stacja dla przedmiotów podróżnych – z czterech stron Świata, w cztery strony Świata…
 • Warsztaty geologiczne – co ty wiesz o Ziemi?
 • Warsztaty geocachingowe – najlepsi o najlepszych, dla najlepszych…
 • Sklepy geocachingowe – giełda pomysłów na nowe kesze…
 • Warsztaty rękodzielnicze “Zrób sobie Syrenkę” – nauczymy Cię tworzyć cuda…
 • Więcej atrakcji wkrótce…

W terenie:

 • Trzecie Otwarte Mistrzostwa Polski w Geocachingu  –  stań do rywalizacji!
 • “Odnaleźć Syrenkę…” – Miejska Gra Terenowa… – przeżyj miejską przygodę!
 • Dziecięcy Ogródek – bawmy się doskonale z legendami!
 • 10 typów skrzynek
 • Ogródek “Poznajmy się” – czyli kto jest kto w naszej zabawie….
 • Spacery z przewodnikiem – spacery z przewodnikami po zaułkach Warszawy, odwiedzisz ciekawe miejsca, których nawet niektórzy warszawiacy nie znają…
 • Akademia Sztuk Wszelakich – kto pozna muzy sztuki i nauk?…
 • Więcej atrakcji wkrótce…

 


Zaczynamy w piątek, 23 sierpnia Meet & Greet Party. Niedziela, 25 sierpnia w okolicach południa GoodBye Party i tak się pożegnamy.


 

Kiedy i gdzie:


24 sierpnia 2019 – Warszawa

w godzinach 9:00 – 18:00
w samym centrum miasta!

N 52° 14.519 E 021° 00.469

 

Więcej informacji, godziny i miejsca poszczególnych atrakcji już wkrótce.
O czekających niespodziankach i atrakcjach będziemy informowali w odrębnych ogłoszeniach:

śledź nas na bieżąco na tej stronie oraz nasz fanpage’u FB.\

Zaloguj “Wezmę udział” / “Will attend” i bądź na bieżąco – nie raz Cię zaskoczymy…

 


Geochaching Party starts its journey in Poland…

After three successful events in the city of Krak, in 2019 Geocachin Party will arrive

in the city of Wars and Sawa.

GEOCACHING WARSAW, in cooperation with friends from Geocaching Małopolska, invites you to the fourth edition of the Geocaching Party Mega event, titled “Warsaw Legends “.

Face the Basilisk, pet the Prince Bear, get to know the mystery of the Golden Duck, perhaps the fortune will come to you? Help find the Mermaid… the search for her can be a real adventure in a big city!

This is an invitation for a weekend full of adventures to a modern metropolis, hiding many forgotten and unique secrets…

In the program – games and activities for adults and for the kids, for geocachers and accompanying parties, no one will be bored…

Under the roof:

 • Exhibition geocoines, pathtags and CWG/xWG – so much to admire…
 • Marketplace for wooden CWG/xWG – a paradise for collectors …
 • Station for TB’s – traveling items – from four directions of the World, further on to all directions of the World …
 • Geological workshops – what do you know about Earth?
 • Geocaching workshops – the best of the best, for the best …
 • Geocaching shops – an exchange of ideas for new caches…
 • Handicraft workshops “Make yourself a mermaid” – we will teach you to create wonders …
 • Watch for more…

Outdoor:

 • Third Open Polish Championship in Geocaching – stand for competition !
 • “Find the Mermaid …” – Urban Field Game … – Experience the urban adventure!
 • Children’s Garden – let’s have fun with the legends!
 • 10 types of boxes – Doable…
 • Garden “Let’s get to know each other” – Who is Who in our game meeting….
 • Walking with a guide – walking tours with a local guide around the lanes of Warsaw – you will visit interesting places that even some of Warsaw citizens do not know of…
 • Academy of Arts Anyone – who knows the Muses of art and science? …
 • Watch for more…

We start on Friday, August 23 Meet & Greet Party. Sunday, August 25, around noon GoodBye Party, and we say goodbye.


 

When and where:

24 August 2019 – Warsaw

from 9:00 am to 6:00 pm

in the very center of the city!

N 52 ° 14.519 E 021 ° 00.469

 

More information on timetables and locations of individual attractions, are coming soon.

We will inform you about the surprises and attractions waiting for you in separate announcements:

– Follow us on FB fanpage,

– Log “Will attend” and stay up to date – we will surprise you! it’s a promise…

 


Soon…


Soon…

 

🇬🇧 🇨🇿 🇸🇰 🇷🇺 🇸🇪 🇩🇰 🇩🇪

(Visited 1 times, 1 visits today)